ศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะ

ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ
ถนนเพชรเกษม ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะ

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะได้ดำเนินการจัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมปูกระเบื้องห้องอเนกประสงค์มัสยิด พร้อมปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณ โดยมี นางสาวธนิกานต์ หยันสู ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลบาเระเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา บัณฑิตแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน และประชาชนในพื้นที่ ในการนี้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ณ มัสยิดอันนูร บ้านยาโต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส