ศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะ

4934 Irving Place
Pond, MO 63040

+1 (555) 456 3890
info@company.com

ศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะ

เขียนโดย Super User
หมวด:
กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือ นายจ้างกำหนดให้ วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม.) เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน และเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ
นอกจากนี้ ยังเปลี่ยนแปลงวันหยุด คือ วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชย
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 จะไม่หยุด แต่จะย้ายไปหยุด วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ทดแทน
ดังนั้นทำให้มีวันหยุดยาววันที่ 10-13 ธันวาคม 2563เนื่องจากวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดรัฐธรรมนูญ
ที่มา : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เขียนโดย Super User
หมวด:
ขอเชิญนายจ้างและน้องๆนักศึกษาที่จบใหม่ เข้าร่วมโครงการ
“ส่งเสริมการจ้างงาน สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่”
โครงการดีๆจากรัฐบาลที่ช่วยเหลือค่าจ้างครึ่งหนึ่ง สูงสุดถึง 7,500 บาท
"จ้างเด็กใหม่ จ่ายกันคนละครึ่ง"
สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน