ศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะ

ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ
ถนนเพชรเกษม ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะ

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนราธิวาส ให้ดำเนินกิจกรรมภายในบู๊ธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยภายในงานมีการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน และกิจกรรมให้ประชาชนเข้ามาร่วมสนุกแลกของรางวัล รวมทั้งได้มีการสาธิตอาชีพการทำโดนัทจิ่ว และไอติมน้ำกระเจี๊ยบ

 

 

เขียนโดย Super User
หมวด:

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส ให้ศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำกรอบรูป ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันปอเนาะบ้านบากง หมู่ที่๖ ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอบาเจาะ มาพบปะ ให้คำแนะกับผู้เรียน เพื่อที่จะพัฒนาสามารถเพิ่มรายได้สร้างอาชีพต่อไป

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศูนย์แรงงงานอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมทาสีอาคารเรียนตาดีบ้านสุไหงบาตู หมู่ที่๕ ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีบัณฑิตแรงงานอำเภอรือเสาะ บัณฑิตแรงงานอำเภอศรีสาคร และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งโครงการนี้ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยทหารพรานนาวิกโยธิน ฉก.๓๒ และผู้นำชุมชน

เขียนโดย Super User

ฝึกอบรมโครงการเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส หลักสูตร  การพัฒนาเวปไซด์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโนโลยี 4.0

ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์  2562  ณ สถาบันพํฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส