ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

เขียนโดย แอดมิน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 จำนวน 2 สาขา
1.ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จำนวน 10 คน
2.เย็บจักรอุตสาหกรรม( ผ้า) จำนวน 10 คน