Home

156 ที่ว่าการอำเภอจะแนะ
ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย Nisrin

ด่วน..สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส (รับจำนวนจำกัด เพียง 30 คนเท่านั้น)

เปิดรับสมัคร ฝึกอบรม "ซ่อมมือถือพื้นฐาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ" ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย Nisrin
หมวด:

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2562 คณะกรรมการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมพลังสามัคคีบัณฑิตแรงงานลูกหลานชาวนรา ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่ชุมชน.

เขียนโดย Nisrin
หมวด:

      วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา เวลา 09.00-1600 น ตัวแทนศูนย์แรงงานนอำเภอจะแนะ ได้เป็นวิทยากรบรรยายข้อมูลด้านแรงงาน ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลผดุงมาตร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมทั้งหมด 72 ราย(ผู้พิการและผูู้ดูแล)  ณ ห้องประชุม อบต.ผดุงมาตร จังหวัดนราธิวาส