ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562

156 ที่ว่าการอำเภอจะแนะ
ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย Nisrin
หมวด: /

        กิจกรรมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา เวลา 09.00 น ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะได้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562โดยมีนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอจะแนะ/ผอ.ศปก.อ.จะแนะเป็นประธาน  ทั้งนี้มี รอง ผบ.ฉก.ทพ.49 ผู้แทน ผกก.สภ.จะแนะ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และบัญฑิตอาสาร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการ ข้อสั่งการ นโยบายต่างๆและได้ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส