ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรร่วมกับหน่วยกาชาด

156 ที่ว่าการอำเภอจะแนะ
ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย Nisrin
หมวด: /

วันที่ 3 กันยายน 2562 ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะได้ร่วมต้อนรับหน่วยกาชาด จ.นราธิวาส.มาเยี่ยม เด็กชายมาร์ติณ  การี ซึงป่วยเป็นโรค Guacher โรคทางพันธุกรรม ซึ่งได้รับการเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้น ทั้งนี้มีฝ่ายปกครอง ต.ดุซงญอ ปลัดประจำตำบล รพสต.ดุซงญอ นปพ.ดุซงญอและ อบต.ดุซงญอ.ได้ต้อนรับหน่วยกาชาด จ.นราธิวาส และ จนท.จากพมจ.นธ.