โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่

156 ที่ว่าการอำเภอจะแนะ
ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย Nisrin
หมวด: /

        วันที่ 5/9/62 เวลา 09.00 น. ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะได้เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมจะเน้นให้แต่ละหมู่บ้านนำเสนอ แสดงความคิดเห็นถึง ประเด็นปัญหา ความต้องการในพื้นที่ แนวทางการแก้ไขปัญหา แนวทางการพัฒนา เพื่อนำมาสู่แผนระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ทั้งนี้แต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ดุซงญอ มาร่วมกันคิด ร่วมกันนำเสนอ หมู่บ้านละ 25 คน เพื่อพัฒนาตำบลดุซงญอ บ้านเรา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนพระยาวิทยา ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส