ประกันสังคม มี 3 แบบนะรู้ยัง??

156 ที่ว่าการอำเภอจะแนะ
ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส