กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2563 พี่น้องแรงงานไทย 5 ชิ้น ภายใต้แนวคิด “สุขใจถ้วนหน้า มากกว่าคำว่า “ให้” …ด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน” “5 ให้”

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2563 พี่น้องแรงงานไทย 5 ชิ้น ภายใต้แนวคิด “สุขใจถ้วนหน้า มากกว่าคำว่า “ให้” …ด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน” “5 ให้” ประกอบด้วย ให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่ม 5 – 6 บาททั่วประเทศ ให้เงินกู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ให้เงินกู้แรงงานรับงานไปทำที่บ้านอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ให้ความรู้เปิดอบรมภาษาอังกฤษฟรีให้บริการซ่อมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และให้สุขภาพแข็งแรงด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ...