ประชุมประจำเดือนศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส ครั้งที่ 4/2563