ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก Tambon Smart Team

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย แอดมิน

ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอจะแนะ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ 

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี ข้อความไม่มีคำอธิบายรูปภาพในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี ข้อความ