ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการออกแบบบนเว็บไซต์ ให้กับบัณฑิตแรงงาน ประจำอำเภอ จำนวน 13 อำเภอ มีผู้เข้าร่วมอบรม 26 คน