กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฎาคม 2563

ข่าว สนง.จัดหางาน

เขียนโดย แอดมิน

ตำแหน่งรับสมัคร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. เจ้าพนักงานธุรการ (ภาคใต้ตอนบน) จำนวน 4 อัตรา
2. เจ้าพนักงานธุรการ (ภาคใต้ตอนล่าง) จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ณสมบัติ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฎาคม 2563