กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

ข่าว สนง.จัดหางาน

เขียนโดย แอดมิน

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 13 ตำแหน่ง จำนวน 33 อัตรา แบ่งดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 10 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

 

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

5. ตำแหน่ง นิติกร 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

8. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 7 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

9. ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

10. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

11. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

12. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

13. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : รับสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

 

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ทางเว็ปไซค์ https://doaecenter.thaijobjob.com/