สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 47 อัตรา

ข่าว สนง.จัดหางาน

เขียนโดย แอดมิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 47 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ครูผู้สอน จำนวน 34 อัตรา

2. ช่างครุภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
3. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
4. ช่างไม้ จำนวน 3 อัตรา
5. ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 6 อัตรา
6. พนักงานพิมพ์ จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ระหว่างวันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ