ข่าว สนง.ประกันสังคม

ข่าว สนง.ประกันสังคม

เขียนโดย แอดมิน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงช่องทางการติดต่องานประกันสังคมในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว