เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2563

ข่าว พัฒนาฝีมือแรงงาน

เขียนโดย แอดมิน

(เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการสมัคร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/narathiwat