ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ข่าว สนง. สวัสดิการ

เขียนโดย แอดมิน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ครูพี่เลี้ยง 5 อัตรา
2. นักวิชาการแรงงาน 6 อัตรา
3. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา
วุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา , ปวส.ทุกสาขาวิชา , ปริญญษตรี ทุกสาขาวิชา
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฏาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
เว็บไซต์ https://labour.thaijobjob.com/