ข่าวประชาสัมพันธ์

156 ที่ว่าการอำเภอจะแนะ
ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย Nisrin

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืิอมอบหมายให้บัณฑิตแรงงานประจำอำเภอจะแนะ ให้รับขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำงบประมาณ 2561