สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ชั้น 4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000