หน้าหลัก

156 ที่ว่าการอำเภอจะแนะ
ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

หน้าหลัก

เขียนโดย Nisrin
หมวด:

ด่วน! แรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา
บัตรหมดอายุก่อน 31 มี.ค. 63 และตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63

นายจ้างต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานภายใน วันที่ 31 มี.ค. 63 ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS)

สอบถามข้อมูลโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

เขียนโดย Nisrin
หมวด:

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบปะให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงานผู้เสียสละเวลาส่วนตัวและครอบครัว นำบริการด้านแรงงานช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและครอบคลุม พร้อมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.นราธิวาส