หน้าหลัก

หน้าหลัก

เขียนโดย แอดมิน

ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอจะแนะ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ