ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. 
นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ (กิจกรรมหนึ่งอำเภอห้ากลุ่มอาชีพ) หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากกระจูด พร้อมด้วยนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ นางอชิรญาณ์ แสนธินนชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายเอกวิทย์ จันทวงษ์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลกะลุวอเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตแรงงาน และผู้เข้ารวมโครงการ ณ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส ดำเนินการเปิดโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ (กิจกรรมหนึ่งอำเภอ ห้ากลุ่มอาชีพ) หลักสูตรการทำปลาส้มสมุนไพร โดยมีนางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ มาพบปะผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยบัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองนราธิวาสบรรยายภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานแก่ผู้เข้าอบรม ณ บ้านจะแลเกาะ หมู่ที่ 7 ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


  

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะ ณ โรงเรียนบางปอประชารักษ์เฉลิมพระเกียรติ  หมู่ที่ 3 ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะ ณ โรงเรียนบางปอประชารักษ์เฉลิมพระเกียรติ  หมู่ที่ 3 ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส