Home

156 ที่ว่าการอำเภอจะแนะ
ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย Nisrin

ด่วน..สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส (รับจำนวนจำกัด เพียง 30 คนเท่านั้น)

เปิดรับสมัคร ฝึกอบรม "ซ่อมมือถือพื้นฐาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ" ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย Nisrin
หมวด:

      วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ร่วมกันตรวจเยี่ยมคณะแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย โรงพยาบาลจะแนะ เพื่อให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล ยากลำบาก และยังต้องปฏิบัติงานรับผิดชอบต่อผู้ป่วยจำนวนมาก ทั้งในพื้นที่อำเภอจะแนะและอำเภอใกล้เคียง พร้อมมอบถุงพระราชทาน จำนวน 300 ชุด ให้แก่บุคลากรและผู้ป่วยโดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอจะแนะ นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์อหมัดมูซูลัม เปาะจิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะแนะ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันต้อนรับ ณ โรงพยาบาลจะแนะ

เขียนโดย Nisrin
หมวด:

      วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา เวลา 09.00 น อำเภอจะแนะได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสรับบริจาคโลหิต❤️นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอจะแนะ/ผอ.ศปก.อ.จะแนะ ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจแก่ผู้มาบริจาคโลหิต โดยมีปลัดอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ลูกจ้างและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันบริจาคโลหิต จำนวน 124 ราย ณ หอประชุมอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย Nisrin
หมวด:

   วันที่ 19/06/2562 เวลา 09.30 - 16.00 น. ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะได้้ร่วมบริการ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาลงทะเบียน " ถุงเงินประชารัฐ" ที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ร้านค้าสามารถรับชำระเงินค่าสินค้าอุปโภคจากวงเงินสวัสดิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้  โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส และธนาคารกรุงไทยมาร่วมให้บริการในวันนี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส