ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนบัณฑิตแรงงาน และผู้แทนกลุ่มอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย นางสาวอะมีเนาะ มะแซ ประธานกลุ่มย่านลิเภา ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี นายตีพะลี อะตะบู ตัวแทนกลุ่มทำกริซ (รามันห์)อ.รามัน จ.ยะลา นางเจะปูรอ บินหะมะ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส และนายอานัส วันนิ ตัวแทนกลุ่มอาชีพกรงนก ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2563 พี่น้องแรงงานไทย 5 ชิ้น ภายใต้แนวคิด “สุขใจถ้วนหน้า มากกว่าคำว่า “ให้” …ด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน” “5 ให้” ประกอบด้วย ให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่ม 5 – 6 บาททั่วประเทศ ให้เงินกู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ให้เงินกู้แรงงานรับงานไปทำที่บ้านอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ให้ความรู้เปิดอบรมภาษาอังกฤษฟรีให้บริการซ่อมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และให้สุขภาพแข็งแรงด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ...