ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

เขียนโดย แอดมิน

?? เตรียมตัวให้พร้อม หากกำลังมองหางาน หรือจบการศึกษาใหม่ เรามีกิจกรรมดีๆ ที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวคุณ ในงานนัดพบ co-payment และงานนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียล นราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส ??ห้ามพลาด !!!

เขียนโดย แอดมิน
??ประชาสัมพันธ์‼️
แนวทางการดำเนินการให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ #สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส โทร 073-532662
 
เขียนโดย แอดมิน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564