ศูนย์แรงงานอำเภอเจาะไอร้อง

ศูนย์แรงงานอำเภอเจาะไอร้อง

รายละเดียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม #กระทรวงแรงงาน

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอเจาะไอร้องลงพื้นที ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา ''โครงการเพชรในตม'' ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมปีที 4-6 ณ โรงเรียนอัลอิสลามียะห์ หมู่ที่ 9 ตำบลมะรือโบออก อำเภอจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส