ศูนย์แรงงานอำเภอเจาะไอร้อง

ศูนย์แรงงานอำเภอเจาะไอร้อง

         เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ศูนย์แรงงานอำเภอเจาะไอร้องร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเศษ รุ่นที่45/2562 สาขาช่างปูกระเบื้อง จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2562 ณ  บ้านปีเหล็งใต้ หมู่ 7 ตำบลมะรือโบออก  อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

 

                

 

             วันที่ 24 เม.ย.2562 เวลา 11.00 น. พ.อ.นิโรธ ฉายากุล ผอ.สปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. พร้อมด้วย กลุ่มบัณฑิตแรงงาน อ.เจาะไอร้อง และ น.ส.มาสือนะ   อาลี  โฆษกฯ รุ่นที่ 6/จนท.ธุรการ ศปก.อำเภอเจาะไอร้อง จว.น.ธ ลงพื้นที่มองถุงยังชีพให้กับครอบครัวของน.ส.นูรีซัน อาแวดิง ผู้มีฐานะยากจน และบิดามารดาเป็นป่วยทางจิตเวช ณ บ้านเลขที่ 91 ม.7 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

ด้วยจังหวัดนราธิวาสร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวา ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562  ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

                                                                         

  

          วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์แรงงาน อ.เจาะไอร้อง ได้รับมอบหมายจากนายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส
ดำเนินการจัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยที่ นายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง / ผอ.ศปก.อ.เจาะไอร้อง มอบหมายให้ นายธีรพงศ์ ศรีจันทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๒ หลักสูตร “ช่างปูกระเบื้อง” ณ บาลาเซาะห์โคกสยา บ้านดารุลอิฮซาน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส