ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส

 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ณ วัดชนาราม หมู่ 8 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

โดยมีบัณฑิตแรงงานอำเภอรือเสาะ สาธิตอาชีพ

ประกอบด้วย การสาธิตการทำซูชิ และการสาธิตการทำขนมถ้วยฟู ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมิถุนายน 2562

                               ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.                              

ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 4 อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

          เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงแรงงานและ

                    ภารกิจเร่งด่วนและนโยบายของจังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส                   

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ได้รับมอบหมายจากนางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย

ร่วมกิจกรรมพลังสามัคคีบัณฑิตแรงงาน ลูกหลานชาวนรา ร่วมแบ่งปันน้ำใจ สู่ชุมชน

พร้อมคณะกรรมการบัณฑิิตแรงงาน

ณ หมู่.12 บ้านน้อมเกล้า ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน เมษายน 2562 ครั้งที่ 4/2562

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้ชี้แจงการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานและเพิ่มศักยภาพในการทำงานของเครือข่ายด้านแรงงานและนางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ติดตามผลการดำเนินงานและมอบหมาายงาน พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานชี้แจงภารกิจ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ