ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Sundsd

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง

วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนบ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส