กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง

วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนบ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โดยภายในงานจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งนี้ บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองนราธิวาสได้ดำเนินการออกหน่วยบริการประชาชน สาธิตอาชีพการทำขนมดอกจอกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างดี