สำนักงานแรงงานจัดฝึกอบรม IT ให้กับบัณฑิตแรงงาน

ข่าว สนง. ประกันสังคม

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการออกแบบบนเว็บไซต์ ให้กับบัณฑิตแรงงาน ประจำอำเภอ จำนวน 13 อำเภอ มีผู้เข้าร่วมอบรม 26 คน

 

ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 3 - 7 เมษายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส