กิจกรรมพลังสามัคคีบัณฑิตแรงงาน ลูกหลานชาวนรา ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่ชุมชน

ข่าว สนง. ประกันสังคม

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ได้รับมอบหมายจากนางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย

ร่วมกิจกรรมพลังสามัคคีบัณฑิตแรงงาน ลูกหลานชาวนรา ร่วมแบ่งปันน้ำใจ สู่ชุมชน

พร้อมคณะกรรมการบัณฑิิตแรงงาน

ณ หมู่.12 บ้านน้อมเกล้า ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส