โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ข่าว สนง. ประกันสังคม

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส

 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ณ วัดชนาราม หมู่ 8 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

โดยมีบัณฑิตแรงงานอำเภอรือเสาะ สาธิตอาชีพ

ประกอบด้วย การสาธิตการทำซูชิ และการสาธิตการทำขนมถ้วยฟู ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก