ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่พบปะกลุ่มฝึกอาชีพ

ข่าว สนง. ประกันสังคม

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

และคณะหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางมาตรวจราชการและพบปะกลุ่มสานเสื่อหนามเตย

ณ บ้านโต๊ะเวาะ ม.3 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส