ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน กันยายน 2562

ข่าว สนง. ประกันสังคม

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ชั้น 4 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน กันยายน 2562

ผู้กำกับบัณฑิตแรงงานสังกัดกกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมและมอบภารกิจ ติดตามผลการปฏิบัติงาน

โดย มีแรงงานจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมครั้งนี้