สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

เขียนโดย Sundsd

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส
ตั้งอยู่เลขที่ 231/4 หมู่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์สำนักงาน. 073532129-31 เฟ็กส์ 073632129
เว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/narathiwat

มีภารกิจในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้

  • พัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ
  • ส่งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  • ดำเนินการตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

แผนที่ เส้นทางการเดินทาง