ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ชั้น 4 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน กันยายน 2562

ผู้กำกับบัณฑิตแรงงานสังกัดกกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมและมอบภารกิจ ติดตามผลการปฏิบัติงาน

โดย มีแรงงานจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

 

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

การสมัครงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศโดย "วิธีรัฐจัดส่ง" ดีอย่างไร
◑ มั่นใจได้ว่า" เป็นการไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกหลอกอย่างแน่นอน
◑ ไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น
◑ เมื่อได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงาน มีค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี)

ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าวีซ่า ค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป

และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานทำงานในต่างประเทศ ประมาณ 15,000 บาท

"อย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี!!"
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 02-245 - 1034
หรือ  #สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน #กระทรวงแรงงาน