ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

เมื่อวันที่ 6กันยายน 2562 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

ตรวจราชการหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบที่ 3 เขตจตรวจราชการที่ 7 จังหวัดนราธิวาส

ณ ห้่องประชุมฉัตรวาริน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

และคณะหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางมาตรวจราชการและพบปะกลุ่มสานเสื่อหนามเตย

ณ บ้านโต๊ะเวาะ ม.3 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส