ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ได้ดำเนินการจัดประชุมบัณฑิตแรงงานประจำเดือนสิงหาคม
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน

เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน บัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน กอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส

โดยมี นางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมนราทัศน์ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน (ชั้น 4