ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

เพิ่มผลิตภาพ สร้างแรงงานคุณภาพ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 ล้านบาทปลอดดอกเบี้ย สนใจ สอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 073-532130