ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ชั้น 4 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส

โดยมีแรงงานจังหวัดนราธิวาส และผู้กำกับบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เข้าร่วมประชุุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิการให้บริการด้านแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมฉัตรวาริน ชั้น 3 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ประชุมหัวหน้าสส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้้งที่ 6/2562 

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้