ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการออกแบบบนเว็บไซต์ ให้กับบัณฑิตแรงงาน ประจำอำเภอ จำนวน 13 อำเภอ มีผู้เข้าร่วมอบรม 26 คน