ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง

วันที่ 24 มีนาคม - 02 เมษายน พ.ศ.2560 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นายอัมรี ยูโซ๊ะ บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบางปอ ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมช่างเดินสายไฟในอาคาร สถานที่ฝึกอาชีพ ณ มัสยิดบ้านกูแบบองอ ม.3 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน

 

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง

วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนบ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการออกแบบบนเว็บไซต์ ให้กับบัณฑิตแรงงาน ประจำอำเภอ จำนวน 13 อำเภอ มีผู้เข้าร่วมอบรม 26 คน