ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง

วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนบ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการออกแบบบนเว็บไซต์ ให้กับบัณฑิตแรงงาน ประจำอำเภอ จำนวน 13 อำเภอ มีผู้เข้าร่วมอบรม 26 คน