ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

4934 Irving Place
Pond, MO 63040

+1 (555) 456 3890
info@company.com

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

เขียนโดย รูไวดา บินดอเลาะ

กระทรวงแรงงาน ปรับขั้นตอนการอนุมัติเงินเยียวยาผู้ประกันตน รู้ผลภายใน 5 วัน ย้ำพร้อมชดเชยลูกจ้างที่ถูกภาครัฐสั่งปิดกิจการชั่วคราวจากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ สูงสุดคนละ 7,500 บาทต่อเดือน ล่าสุดพบ มีสถานประกอบการที่หยุดกิจการราว 6,098 แห่ง ใน 28 จังหวัด คิดเป็นลูกจ้างจำนวน 103,800