ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

4934 Irving Place
Pond, MO 63040

+1 (555) 456 3890
info@company.com

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

เขียนโดย รูไวดา บินดอเลาะ

มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ?????? (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด ขอรับใบอนุญาตทำงานได้

เขียนโดย รูไวดา บินดอเลาะ
ท่านที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ....ฟังทางนี้!!!
มารู้จัก "สิทธิประโยชน์" ของการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
สามารถติดตามข่าวสารด้านแรงงานอื่นๆ ได้ที่ E-Magazine ด้วยรัก จากกระทรวงแรงงาน ฉบับเดือนสิงหาคม 2563 >>> https://www.mol.go.th/e_magazine/เดือนสิงหาคม-2563/