ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะ

ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะ

เขียนโดย มูหมัดเซาพี นราอภินนท์

4 มาตรการ รัฐบาลจัดให้!!

เขียนโดย มูหมัดเซาพี นราอภินนท์

๑๓ พ.ค. ๖๒ ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะได้ลงพื้นที่สำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

เขียนโดย มูหมัดเซาพี นราอภินนท์

เมื่อ ๒๖ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๑:๐๐ น. ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะ ร่วมกับ ชตต.กอ.รมน.จว.นธ.ได้จัดหาพัดลม จำนวน ๔ ตัว ซึ่งได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจาก พ.อ.นิโรธ  ฉายากุล  ผอ.สปส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เพื่อนำไปมอบให้กับมัสยิดอัลฆอยรียะห์ สำหรับใช้ผ่อนคลายความร้อนให้กับผู้ที่จะมาละหมาดในช่วงเทศกาลถือศีลอดเดือนรอมฎอน ที่กำลังจะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้ โดยมี นายมะแอ มะเซ็ง โต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิดเป็นผู้รับมอบ ณ มัสยิดคอยรียะห์บ้านบละแต หมู่ที่ ๔ ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

.