ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะ

ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะ

เขียนโดย มูหมัดเซาพี นราอภินนท์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส"กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากระทรวงแรงงาน" 2563

 

เขียนโดย มูหมัดเซาพี นราอภินนท์
23 กันยายน 2563
วันสถาปนากระทรวงแรงงาน ครบรอบ 27 ปี
"แรงงาน ร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ"

เขียนโดย มูหมัดเซาพี นราอภินนท์
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะ ได้ดำเนินโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมปูพื้นซีเมนต์บริเวณลานมัสยิดบ้านบือแนยานิง พร้อมปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณ หมู่ที่ ๕ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นางอัญชลี ปะดุกา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอฯ ผอ.รพ.สต.ลาไม ผอ.รร.ลาไม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ผู้นำศาสนา บัณฑิตแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.