ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะ

ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะ

เขียนโดย มูหมัดเซาพี นราอภินนท์

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะ ร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย มูหมัดเซาพี นราอภินนท์

ด่วน..สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส (รับจำนวนจำกัด เพียง 30 คนเท่านั้น)

เปิดรับสมัคร ฝึกอบรม "ซ่อมมือถือพื้นฐาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ" ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย มูหมัดเซาพี นราอภินนท์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส