ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะ

ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะ

เขียนโดย มูหมัดเซาพี นราอภินนท์

สายด่วนกระทรวงแรงงาน  1506

เขียนโดย มูหมัดเซาพี นราอภินนท์

ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะ ได้ลงพื้นที่สำรวจโครงการจัดทำดัชนีวัดคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ณ ม.๑ บ.ปูโง๊ะ ต.กาลิซา และ ม.๔ บ.บองอ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

เขียนโดย มูหมัดเซาพี นราอภินนท์

โครงการเพชรในตม โครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครู เมื่อจบแล้วบรรจุเป็นครูโดยตรง

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.sangfans.com/direct-quotadiamondkruswu62/?fbclid=IwAR1fAntVIML8xaTFXNiOgz7cJNzesBgLZ6BhlH6ToxrlCTm4-zToP1n_m6s