ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะ

ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะ

เขียนโดย มูหมัดเซาพี นราอภินนท์

เมื่อวันที่ (28 พ.ย.62) ที่ห้องธารพลอย สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส และอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม