ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะ

ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะ

เขียนโดย มูหมัดเซาพี นราอภินนท์

?? เตรียมตัวให้พร้อม หากกำลังมองหางาน หรือจบการศึกษาใหม่ เรามีกิจกรรมดีๆ ที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวคุณในงานนัดพบ co-payment และงานนัดพบแรงงานย่อยวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียล นราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส ??ห้ามพลาด !!!

เขียนโดย มูหมัดเซาพี นราอภินนท์

??ประชาสัมพันธ์‼️ แนวทางการดำเนินการให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ #สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส# โทร 073-532662