ศูนย์แรงงานประจำอำเภอรือเสาะ

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอรือเสาะ

เขียนโดย Rusnanee Beraheng
หมวด:

??ประกาศรับสมัครงาน??
___________________
?ตำแหน่ง ที่ปรึกษาการขาย?
ประจำสาขา นราธิวาส 1 ตำแหน่ง
สุไหง-โกลก 1 ตำแหน่ง

?ตำแหน่ง ฝ่ายอะไหล่?
ประจำสาขา สุไหง-โกลก 1 ตำแหน่ง

**** วุฒิการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไป
___________________
?‍♀️?‍♂️สมัคได้ด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้
ที่โชว์รูม ซูซูกิ สุไหงโก-ลก
ซูซูกิ นราธิวาส (ข้าง MG นราธิวาส)
?หรือโทรสอบถาม 081-951-3993

เขียนโดย Rusnanee Beraheng
หมวด:

?‍♀️ งานที่ห้ามลูกจ้างหญิงทำ ?‍♀️
o งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา
o งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตร ขึ้นไป
o งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ
o งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 25 กิโลกรัม


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506 กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน #กระทรวงแรงงาน

 

เขียนโดย Rusnanee Beraheng
หมวด:

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ มอบหมายปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการสมาชิก อส. บัณฑิตแรงงาน บัณฑิตอาสาฯ และลูกจ้างทุกคน ร่วมเดินริ้วขบวนแห่ทางบก และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "ของดีเมืองนรา" ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน

   

            

เขียนโดย Rusnanee Beraheng
หมวด:

ข่าวดี!! สำหรับน้องๆที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นแม่พิมพ์ของชาติ หรือเป็นคุณครู กับโครงการเพชรในตม ปี 2563

โครงการเพชรในตม เป็นโครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครู จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูโดยตรง ซึ่งเป็นร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ การทรวงศึกษาธิการ

โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบตรงเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตมจนสำเร็จการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กินอยู่ฟรี เรียนฟรี จบแล้วได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู โดยมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

1.บิดา/มารดา และผู้สมัครมีสัญชาติไทย

2.บิดามารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเอง (อปพ.) ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร หรือเป็นบุร/ธิดา ของทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่และทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี

3.เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

4.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยมีคะแนนเฉลี่ย รวม 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75

5.มีผลการสอบ GAT/PAT5 ประจำปีการศึกษา 2563

6.มีผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา รายละเอียดติดตามได้ที่