ศูนย์แรงงานประจำอำเภอรือเสาะ

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอรือเสาะ

เขียนโดย Rusnanee Beraheng
หมวด:

 

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. อำเภอรือเสาะได้จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านสะแนะ หมู่ที่ 1 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

        

        

      

          

 

เขียนโดย Rusnanee Beraheng
หมวด:

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำกลุ่มแรงงานนอกระบบและเครือข่ายด้านแรงงานจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2562

ระหว่าง วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2562 ณ ล่องแก่งชมดาว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง