ศูนย์แรงงานประจำอำเภอรือเสาะ

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอรือเสาะ

เขียนโดย Ahamad
หมวด:

โครงการยกระดับศักยภาพทีมงานบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2562

เขียนโดย Ahamad
หมวด:

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อศักยภาพบัณฑิตแรงงานประจำปีงบประมาณ 2562 

เขียนโดย Ahamad
หมวด:

ด้วยจังหวัดนราธิวาสร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวา ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562  ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส