ศูนย์แรงงานประจำอำเภอรือเสาะ

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอรือเสาะ

เขียนโดย Rusnanee Beraheng
หมวด:

รับพนักงานชงชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดทั้งชายและหญิง
รายได้วันละ650เน้นแจกไม่เน้นขาย งาน1เดือนเต็ม 19มกรา ถึง 15 กุมภา หยุดอาทิตย์ละวัน
เข้างาน 10:30-19:30 ที่ละ2คน ตามสาขาดังนี้

ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ นราธิวาส

ส่งประวัติและรูปหน้าตรง
มาที่ไอดีไลน์ nongpron_hr
ระบุสาขามาด้วย ส่งไม่ครบไม่ตอบ

เขียนโดย Rusnanee Beraheng
หมวด:

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลรือเสาะ ออกหน่วย รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ.ศาลาประชาคม อำเภอรือเสาะ โดย มีนาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมาย ให้คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดนราธิวาส ร่วมออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ Plus 1 Blood Donation More Blood More Lived เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต โดยมี นาย วิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ให้การต้อนรับ เพื่อจัดหาโลหิต ให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อให้มี ปริมาณโลหิต ที่เพียงพอ ต่อความต้องการในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วย รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บ จากสถานการณ์ และเหตุการณ์ ความไม่สงบ ในพื้นที่ให้เพียงพอ ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหารพรานกรม 46 ตำรวจและประชาชน เข้ามาร่วมบริจาค สำหรับผู้บริจาคโลหิตในอำเภอรือเสาะ มียอดผู้เข้าร่วมบริจาค 185 ราย ไม่ผ่านการคัดกรอง 39 ราย ได้รับปริมาณโลหิต 146 ราย รายใหม่ 40 ราย รายเก่า 106 ราย และ มีผู้ร่วม แจ้งความจำนง บริจาค ดวงตา 13 รายอวัยวะ 13 ราย สำนักงาน เหล่ากาชาด จังหวัดนราธิวาส ฝากขอบคุณและชื่นชม ส่วนราชการ หน่วยงาน และพี่น้องประชาชน ชาวอำเภอรือเสาะ ที่มีส่วนร่วมในการบริจาค โลหิตในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก