ศูนย์แรงงานประจำอำเภอรือเสาะ

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอรือเสาะ

เขียนโดย Rusnanee Beraheng
หมวด:

วันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2562
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เขียนโดย Rusnanee Beraheng
หมวด:

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาสรับขึ้นทะเบียน สมัครงานลูกจ้างโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563