ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

เขียนโดย แอดมิน

เปืดรับสมัครฝึกอบรม ตามมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน จากผลกระทบโรคระบาดโควิด-19 โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส)

สมัครออนไลน์ได้ที่ >> https://forms.gle/jM1bMNoXQudYH5tL7