home

ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร ถ.กรป.รังสรรค์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
yoh0812755637

home

เขียนโดย คอลีเยาะ สาและ
หมวด:

วันที่ 12 กันยายน 2562 ศูนย์แรงงานอำเภอศรีสาคร นำทีมโดยนายนาซือรี อาแวเงาะ ประธานบัณฑิตแรงงานอำเภอศรีสาคร พร้อมด้วยบัณฑิตแรงงานอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ได้นำข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนศรีวารินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส กับโครงการเพชรในตม

เขียนโดย คอลีเยาะ สาและ
หมวด:

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์แรงงานอำเภอศรีสาคร และบัณฑิตแรงงานอำเภอศรีสาคร

เขียนโดย คอลีเยาะ สาและ
หมวด:

ข่าวดี!! สำหรับน้องๆที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นแม่พิมพ์ของชาติ หรือเป็นคุณครู กับโครงการเพชรในตม ปี 2563