โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร ถ.กรป.รังสรรค์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
yoh0812755637

ข่าวศูนย์แรงงานอำเภอศรีสาคร

เขียนโดย คอลีเยาะ สาและ
หมวด:

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ศูนย์แรงงานอำเภอศรีสาคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการหนึ่งอเำภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านปาหนัน หมู่ที่4 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส สาขาช่างตัดผมชาย โดยได้เปิดการฝึกอบรม จำนวน 5 วัน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ซึ่งวันแรกของการฝึกอบรม ได้มีนายมะยูโซ๊ะ ดาโละ ผู้ใหญ่บ้านบ้านปาหนัน มาร่วมเปิดพิธีและให้ขวัญกำลังใจแก่เยาวชนผู้ฝึกอบรม