ประชาสัมพันธ์ นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตจะหมดอายุไปขึ้นทะเบียนฯ

ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร ถ.กรป.รังสรรค์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
yoh0812755637

ข่าวศูนย์แรงงานอำเภอศรีสาคร