กิจกรรม "เสวนายามเช้า"

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส