ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส